Våra ledstjärnor

För att vi alla ska kunna trivas och känna oss trygga i vårt arbete, har KungsÄngsliljans ledning och personal gemensamt tagit fram fem ledstjärnor som ska guida oss i vårt arbete. Ledstjärnorna i vår verksamhet får lyskraft genom just Dig som kund.

Våra ledstjärnor är:

  • Trivsel
  • Respekt
  • Självbestämmande 
  • Kontinuitet
  • Språk

Vad innebär det?

  • …att Du ska trivas med oss och med vårt arbete.
  • …att Du ska uppleva gott bemötande och visad respekt varje dag.
  • …att Du som kund själv ska bestämma över hur och när Din hjälp ska ges.
  • …att Du ska känna igen oss genom att ett fåtal personal träffar Dig kontinuerligt.
  • …att Du ska ha möjlighet att göra Dig förstådd och förstå andra genom att vi kommunicerar med Dig på Ditt eget språk.

Syftet med våra ledstjärnor är inget projekt, utan ett långsiktigt kvalitetsarbete som vi hoppas ska genomsyra varje del av Din vardag och vara ett naturligt steg i att skapa god omsorg med hög etik och moral. Vi strävar efter att bidra till ett solit och tryggt samspel mellan Dig och våra medarbetare.