Språk

Bemötande i vården är till sin största del en kommunikativ verksamhet, och det viktigaste redskap som det bedrivs med är språket. Att samtala är att samarbeta och vi har en benägenhet att anpassa oss till den vi kommunicerar med. Att samtala i vården förutsätter ett möte, en dialog, där personalen har sin speciella kompetens men där Du är expert på dina egna upplevelser.

Därför ser vi till i största möjliga mån om att Du får en kontaktperson som talar Ditt språk eller som Du kan göra dig väl förstådd med.

I vårt arbetslag talar vi:

Svenska
Engelska
Spanska
Persiska
Arabiska
Ryska
Italienska
Tyska
Grekiska
Armeniska
Kurdiska (Soranji & Kermanji)

…och vi ser fram emot fler språk för att berika vårt redan utbredda språksortiment. Vårt mål är att Du ska få möjlighet att tala ditt eget språk!