Om oss

Vi är godkända av Uppsala Kommun att utföra hemtjänst i form av service. Vi arbetar utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och utifrån Uppsala kommuns fastställda krav på kvalitet.

Vårt företag är baserat på tron att Dina behov är av yttersta betydelse. Hela vårt team är beredda att möta de behov som Du har har och vara öppna och lyhörda för vad varje enskild individ önskar.

Vi arbetar efter våra fem ledstjärnor och efter varje individs villkor och förutsättning. Detta med stor respekt, empati och lyhördhet för varje enskild individ.

Du som kund har rätt att välja vilken hemtjänst-utförare som ska komma hem till dig. Hemtjänstavgiften påverkas inte oavsett vilken utförare du väljer och du kan när som helst byta.

Vi välkomnar möjligheten att få ditt förtroende och ge dig den bästa servicen KungÄngsliljan har att erbjuda. Som privat utförare är vårt största intresse att Du som valt oss ska känna att vi är det självklara valet.