Ledsagning

Då vi befinner oss i ett kundvalsperspektiv är vår främsta arbetsuppgift att sätta kunden och kundens önskemål i fokus. Därför arbetar vi alltid efter policyn ”Kunden har alltid rätt”. Detta innebär att du har det slutgiltiga ordet i ditt stöd och i din hjälp.

Vi erbjuder dig hög personalkontinuitet för att skapa trygghet och tillförlitlighet genom god kännedom om vad du behöver. Vårt förhållnings- och arbetssätt präglas av att stärka, bibehålla och utveckla varje individs förmågor. Detta gör vi genom att alltid arbeta med dig så att du ska få största möjliga inflytande över ditt liv, dels genom att delta efter egen förmåga och ork.

Vi är ditt stöd och hjälp ute i samhället och vi visar dig därför stor respekt och hänsyn till dina personliga villkor. Vi har som huvudregel att vara uppmärksamma och lyhörda då du behöver stöd att utföra dina insatser. Vi kliver in om du behöver det men vi kliver också åt sidan om du vill klara dig på egen hand.

Vårt arbetssätt är att du ska bli så oberoende av oss som möjligt.