Hemtjänst

Hur arbetar vi?
Tillsammans med våra kunder utformas en plan på hur vi bäst kan tillgodose Dina behov och Dina önskemål.
En kontaktperson utses. Då Ditt hem är Din borg visar vi stor respekt och fingertoppskänsla för Dina villkor och är alltid lyhörda. Vi arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt där Du som kund deltar efter egen förmåga och på dina egna villkor. Vi ska finnas till för Dig när du behöver oss och också vara lyhörda när du vill klara dig på egen hand.

 

Young nurse and female senior in nursing homeMål
Målet och syftet med hemtjänsten är att alla våra kunder ska uppleva stor trivsel med oss och med vårt arbete. Du skall uppleva oberoende och självständighet och alltid känna att det är Du som är vägvisaren i hur din hemtjänst ska utföras.

Den hemtjänst vi erbjuder består av:
Städ, tvätt, inköp/ärenden, bäddning/renbäddning, matservice inklusive leverans, social samvaro & utevistelse.