Anhöriga & närstående

Vårt jobb påverkar inte bara kunderna, utan även deras anhöriga. Därför måste relationen mellan anhöriga och vårdgivare byggas på respekt, lyhördhet, samarbete och inflytande.

Att vara anhörig till någon som har skadat sig, är sjuk, eller har en funktionedsättning av olika anledningar kan vara en omtumlande upplevelse.

KungsÄngsliljans samarbete och lyhördhet med anhöriga och närstående är därför av stor vikt. Ni har en historia med er, stor erfarenhet och kunskap om de nära och kära, vilket ses som en utomordentlig resurs för vårt arbete.

Samarbetet, informationsöverföringen och anhörigas delaktighet ska givetvis alltid bestämmas av Dig.